Uniwersytet Śląski | Biuro Karier    Badanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych 2015/2016
Postęp realizacji ankiety: 1/4


1. Ilu pracowników ogółem zatrudnia Państwa organizacja? Proszę wybrać jedną odpowiedź.

do 9 osób

od 10 do 49 osób

od 50 do 249 osób

250 i więcej osób


2. Gdzie znajduje się siedziba główna Państwa organizacji? Proszę wybrać jedną odpowiedź.

w Polsce (w którym województwie/województwach?)

za granicą (w którym kraju?)   


3. Jaka jest wielkość miejscowości, w której znajduje się siedziba główna Państwa organizacji? Proszę wybrać jedną odpowiedź.

do 10 tys. mieszkańców

od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców

od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców

od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców

od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców

powyżej 500 tys. mieszkańców


4. Czy Państwa firma posiada filie lub oddziały? Można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi.

tak, w Polsce (w którym województwie?)

w województwie dolnośląskim

w województwie kujawsko-pomorskim

w województwie lubelskim

w województwie lubuskim

w województwie łódzkim

w województwie małopolskim

w województwie mazowieckim

w województwie opolskim

w województwie podkarpackim

w województwie podlaskim

w województwie pomorskim

w województwie śląskim

w województwie świętokrzyskim

w województwie warmińsko-mazurskim

w województwie wielkopolskim

w województwie zachodnio-pomorskim

tak, za granicą

nie


5. W jakim sektorze działa Państwa firma? Proszę wybrać jedną odpowiedź.

publicznym

prywatnym

NGO


6. W której branży działa Państwa firma? Proszę wybrać jedną, główną odpowiedź.

Administracja

Usługi

Produkcja


7. W jakim dziale Pan(i) pracuje? Proszę wpisać nazwę działu.

  


8. Na jakim stanowisku Pan(i) pracuje? Proszę wpisać nazwę stanowiska.

  
/script>