Uniwersytet Śląski | Biuro Karier    Strona 1 z 2: Kapitał zawodowy absolwentów


1. Jaki Wydział i kierunek ukończyłaś/eś w UŚ w roku akademickim 2014/2015? Jeśli studiowałaś/eś kilka kierunków naraz, to odpowiadając na pytania odnoś się do kierunku, na studiowaniu którego najbardziej Ci zależało.

Wydział Artystyczny

Wydział Biologii i Ochrony środowiska

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Filologiczny w Katowicach

Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Radia i Telewizji

Wydział Teologiczny

Szkoła Zarządzania

Indywidualne Studia Międzyobszarowe - na jakich kierunkach?   

Inny kierunek - jaki?   


2. Jaki był tryb i typ powyższych studiów? Wybierz jedną odpowiedź.

stacjonarne

I stopnia

II stopnia

jednolite magisterskie

niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

jednolite magisterskie


3. Z jakim wynikiem ukończyłaś/eś powyższe studia? Wybierz jedną odpowiedź.


4. Czy w trakcie studiów podejmowałaś/eś aktywność zawodową? Wybierz dowolną liczbę odpowiedzi.

tak, w Polsce

praca związana z kierunkiem studiów

praca niezwiązana z kierunkiem studiów

staż związany z kierunkiem studiów

staż niezwiązany z kierunkiem studiów

praktyka nadobowiązkowa

wolontariat

tak, za granicą

praca związana z kierunkiem studiów

praca niezwiązana z kierunkiem studiów

staż związany z kierunkiem studiów

staż niezwiązany z kierunkiem studiów

praktyka nadobowiązkowa

wolontariat

nie


5. Czy w trakcie lub po ukończeniu studiów uczestniczyłaś/eś w dodatkowych kursach lub szkoleniach? Możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi.

tak, z zakresu umiejętności miękkich - podaj nazwę ukończonych kursów/szkoleń:   

tak, z zakresu umiejętności twardych - podaj nazwę ukończonych kursów/szkoleń:   

nie


6. Czy Twoim zdaniem na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte przez Ciebie w trakcie studiów? Wybierz jedną odpowiedź.


7. Czy dziś zmienił(a)byś coś w swoim wyborze odnośnie powyższego kierunku studiów?

tak - co? (wybierz dowolną liczbę odpowiedzi)

uczelnię

tryb studiów

kierunek studiów

nie podjęłabym/ nie podjąłbym ponownie nauki na studiach wyższych

nie

nie wiem


8. Czy obecnie studiujesz?

tak - na jakim poziomie? (wybierz dowolną liczbę odpowiedzi)

I stopnia

II stopnia

jednolite magisterskie

III stopnia (doktoranckie)

podyplomowe

MBA

nie


9. Czy obecnie pracujesz zarobkowo? Wybierz jedną odpowiedź. Jeśli pracujesz w kilku miejscach wybierz odpowiedź stanowiącą Twoje główne źródło utrzymania.

tak, pracuję w organizacji/firmie/instytucji (umowa o pracę, umowa zlecenie)

tak, prowadzę własną działalność gospodarczą

tak, pracuję jako freelancer (tzw. wolny zawód - pracujący w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, podwykonawstwo itp)

nie, ale szukam pracy

nie i nie szukam pracy
/script>